Zasady i przepisy ruchu drogowego są bardzo jasno określone w Kodeksie drogowym. Oddzielne artykuły opisują także szczegółowe zasady przemieszczania się po drodze osób pieszych. Przechodzenie przez jezdnię w wielu miejscach jest bardzo niebezpieczne, dlatego też należy zaznajomić się z ogólnymi zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać.

Zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię przekazywane są już od najmłodszych lat, przez rodziców oraz w przedszkolach. ważnym jest, aby robić to od najmłodszych lat, ponieważ z wiekiem staje się to naturalnym odruchem i sprawą oczywistą. Najważniejszą zasadą w przechodzeniu przez jezdnię jest zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania. Dlatego też, zawsze należy zatrzymać się przed krawędzią jezdni, spojrzeć w lewo, w prawo i znów w lewo. Jest to zasada, którą zna każde dziecko! Po odpowiednim upewnieniu się o bezpieczeństwie można wejść na jezdnię. Drogę należ przejść jak najszybciej, cały czas bacznie kontrolując nadjeżdżające pojazdy.

Ważnym jest, aby zawsze korzystać ze specjalnych miejsc przeznaczonych do przechodzenie przez jezdnię, bez względu czy są to zwykłe przejścia, czy te nadziemne lub podziemne.